Zdravstvena zaštita

 

Ustanova za odrasle i starije “Kučevo” pruža usluge primarne zdravstvene zaštite, po ugovoru sklopljenim sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Srbije.

Zdravstvene usluge se realizuju u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu oblast.Zdravstvena usluga je usmerena ka potrebama korisnika na smeštaju u domu i njena osnovna uloga je zadovoljenje potreba koje su prepoznate od strane zdravstvenih radnika.

Zdravstvene usluge u našoj ustanovi za cilj imaju očuvanje psihičkog, fizičkog i socijalnog potencijala korisnika u okruženju u kome živi.

Zdravstvena zaštita obuhvata:

  • Svakodnevni lekarski pregledi putem vizita ili ambulantno;
  • Redovno praćenje vitalnih znakova (ta, puls, temperatura, disanje, bol,merenje glikemije);
  • Primena peroralne, parenteralne i inhalatorne terapije;
  • Plasiranje katetera, previjanje, ispiranje uha;
  • Vakcinacija protiv sezonskog gripa.