Važno obaveštenje – 16. Mart 2020.

 

Centar za socijalni rad za opštinu Kučevo – bez preke potrebe ne dolazite lično, sva prava možete ostvariti i on line

Iz Centra za socijalni rad za opštinu Kučevo svim korisnicima njihovih usluga i građanima opštine Kučevo upućeno je sledeće OBAVEŠTENjE:

U skladu sa zdravstvenim preporukama, a radi sprečavanja širenja bolesti COVID-19 izazavane virusom SARS-Cov-2, imajući u vidu u cilju efikasnije zaštite svih građana i korisnika u Centru za socijalni rad Kučevo, prevencije i smanjivanja mogućnosti širenja bolesti COVID-19 izazavane virusom SARS-Cov-2, mole se svi građani, posebno korisnici da bez preke potrebe izbegavaju dolazak u Centar za socijalni rad Kučevo ili da to svedu na minimum, a radi ostvarivanja prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.

Kako bi se i u novonastalim okolnostima vezanim za trenutnu epidemiološku situaciju svim građanima pružila blagovremena i kvalitetna socijalna i porodično-pravna zaštita iz delokruga rada ove ustanove, građani svoje zahteve po raznim osnovama mogu podnositi Centru za socijalni rad Kučevo na telefon 012 852 369 i elektronskim putem na e-mail: centarkucevo@gmail.com nakon čega će u toku postupka ukoliko se za to ukaže potreba biti pisanim putem pozivani da dođu u ustanovu.

Upravne akte po zahtevima stranaka u vidu rešenja, potvrda, uverenja i sl., podnosiocima zahteva biće dostavljani putem pošte na kućnu adresu.