Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

 

Pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ostavruje se kao pravo na :

  • Domski smeštaj dece bez rodisteljskog staranja,
  • Domski smeštaj odrslih i starijih lica normalnog psihofizičkog razvoja;
  • Domski smeštaj dece, odraslih i starijih lica ometenih u razvoju.

Zahtev za smeštaj Centru podnosi  korisnik lično, odnosno njegov zakonski zastupnik ili staratelj.

Za više informacija obratite se Centru za socijalni rad za opštinu Kučevo (u zavisnosti od vrste smeštaja)