Kontakt informacije

Centar za Socijalni Rad za Opštinu Kučevo
sa ustanovom za odrasle i starije “Kučevo”

Matični broj: 07291744
PIB: 101278129

Adresa

Centar za socijalni rad za Opštinu Kučevo
Ulica Svetog Save 213
12240 Kučevo

Ustanova za odrasle i starije “Kučevo” (domsko odeljenje)
Ulica Braće Ivković BB
12240 Kučevo

Kontakt telefoni

Direktor
012/850-853
064/65-85-600

Rukovodilac ustanove
012/852-168

Pravna služba
012/850-999

Stručni radnici-supervizor
012/852-365

Računovodstvo
012/852-369

Zdravstvena služba u Domskom odeljenju
012/670-644

Portirska služba u Domskom odeljenju
012/670-640

Video kontakt sa korisnicima
Skype: staracki.kucevo

Adrese elektronske pošte

CSR Kučevo: kucevo.csr@minrzs.gov.rs
CSR Kučevo: csrkucevo@ptt.rs
Ustanova za odrasle i starije “Kučevo”: domsko.odeljenje@gmail.com