Jednokratna novčana pomoć

 

Jednokratna pomoć je pomoć koja se obezbeđuje licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe, kao i licu koje se upućuje na domski ili porodični smeštaj, a koje nema sredstava da obezbedi odeću, obuću i troškove prevoza neophodne za realizaciju smeštaja.Jednokratna pomoć može biti novčana ili u naturi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Fotokopija lične karte;
  2. Izvod iz MK rođenih;
  3. Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje;
  4. Uverenje iz katastra nepokretnosti;
  5. Uverenje o ličnom dohotku ( ako je lice koje traži materijalnu pomoć zaposleno) ili dokaz o ostvarenim prihodima ako ostvaruje prihode po drugom osnovu ( ček od penzije);
  6. Ukoliko je osnova za traženje jednokratne novčane pomoći kupovina lekova, onda je lice u obavezi da uz molbu priloži i lekarske recepte.

Napomena: Gore navedena dokumentacija nije neophodna za lica koja su ranije ostvarivala pravo na korišćenje jednokratne novčane pomoći.