Ishrana

 

Ishrana u Ustanovi za odrasle i starije “Kučevo” u Kučevu je prilagođena potrebama korisnika odnosno njihovoj starosnoj strukturi i zdravstvenom stanju. Naročita pažnja se obraća na korisnike sa dijabetičnom dijetoterapijom.

Kako bi obroci bili usklađeni sa potrebama i željama korisnika, u izradi jelovnika pored Komisije za izradu jelovnika (rukovodilac ustanove,glavni kuvar, zdravstveni radnik), učestvuju i predstavnici korisnika ustanove.Jelovnici se izrađuju na mesečnom nivou poštujući principe zdrave hrane i vodeći računa o izboru,kvalitetu i obradi namirnica.

Hrana se priprema u opremljenoj kuhinji koja poseduje trpezariju kapaciteta 100 mesta (2/3 ukupnog broja korisnika). U zavisnosti od stanja korisnika, hrana se može posluživati i u sobama korisnika.