Cena smeštaja

 

Cenu usluge smeštaja određuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS.

U cenu smeštaja, za sve korisnike, uračunat je smeštaj, ishrana, usluge socijalnog rada, zdravstvene zaštita, pravna pomoć, održavanje higijene prostora i lične garderobe.

Cena smeštaja razlikuje se u zavisnosti od obima usluga koje se pružaju korisniku, tako da je:

  • za nezavisne korisnike u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi sa kupatilom – 22.147,00 dinara;
  • za poluzavisne korisnike u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi sa kupatilom – 25.506,00 dinara;
  • za zavisne korisnike u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi sa kupatilom – 29.638,00 dinara.

Nezavisni korisnici su osobe koje samostalno obavljaju aktivnosti dnevnog života i potrebna im je podrška i bezbednost.

Poluzavisni korisnici su osobe kojima je potrebna pomoć u zadovoljenju osnovnih potreba, prvenstveno pomoć pri održavanju lične higijene, išrani, kao i stalni zdravstveni nadzor.

Zavisni korisnici su osobe kojima je potrebna stalna zdravstvena nega i intenzivna pomoć pri zadovoljenju osnovnih potreba.

Cena usluge smeštaja uvećava se za sredstva za lične potrebe korisnika (džeparac).