Posete korisnicima

 

U skladu sa Instrukcijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 500-00-00023/2/2020-09 od 09.06.2020.godine o organizovanju poseta korisnicima na smeštaju, Centar za socijalni rad za opštinu Kučevo obaveštava srodnike sledeće :

Posete korisnicima na smeštaju u Ustanovi za odrasle i starije Kučevo moraju se unapred dogovoriti/ zakazati na broj telefona 064/6585598. Posete se realizuju svakog dana u periodu od 10 časova do 18 časova u dvorištu Ustanove na mestu za to predviđenom- betonski deo staze sa klupama, kada je spoljna temperatura iznad 18 stepeni i vremenski uslovi bez kiše i vetra

Vreme trajanja posete ograničeno je na najviše 15 minuta, nakon čega je neophodno dezinfikovati mesto predviđeno za posete i ostaviti da dezificijens deluje 15 minuta. Iz navedenih razloga, posete korisnicima se zakazuju na svakih 45 minnuta. Kod jednog korisnika najviše može doći dvoje posetilaca uz obavezno poštovanje distance od korisnika od najmanje 2 metra. Prilikom dolaska, lice koje dolazi u posetu mora nositi zaštitnu masku i vizir, preći kroz dezobarijeru i mora se izvršiti dezinfekcija ruku, merenje telesne temperature kao i provera da li lice ima neke od simptoma bolesti Covid 19 ( da li ima bolove u grlu, otežano disanje ili je imao nekih od simptoma u proteklom periodu).

Korisnik mora nositi zaštitnu masku. Tokom trajanja posete, jedan zaposleni ( dežurni portir, negovatelj, ili stručni radnik) je prisutan kako bi sprečio eventualni direktan kontakt korisnika i lica koje dolazi u posetu. Lice koje dolazi u posetu može samo boraviti u delu koji je za posete predviđen, kretanje mimo mesta predviđenog za posete je zabranjeno. Isti korisnik može nedeljno imati najviše dve posete. Ukoliko lice koje dolazi u posetu zakasni u odnosu na zakazni termin, dežurni portir mu saopštava da koliko vremena za posetu mu je preostalo, ili ga upućuje da ponovo zakaže posetu ukoliko su tog dana svi termini za posete popunjeni.

Paketi koje lice koje donosi u posetu ,moraju biti predati na portirnici gde se dezinfikuju, i nakon delovanja dezificijensa odnose i predaju korisniku. Dozvoljeno je donositi hranu i piće koji su upakovani u originalnom pakovanju, kafu i cigarete.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite na telefon 012/852-168 i 064-6585598.